Har du taget vores kursus?

Og vil du være en af vores referencer, så tag kontakt til os og lad os høre din historie omkring jordforbedring. 

Kontakt

Tidligere bygmark, meget udpint.

Nuværende gårdejer har en målsætning om at re-generere ejendommens ca. 100 ha landbrugsareal. Han fik foretaget jordanalyser på 4 punkter af arealet. 

Jorden er hård, tør og lige nu tilvokset med kløvergræs. Begræsses af får. 

Kort præsentation af bedste analyseresultat

Humusindhold: 2,2%

Skovlygården, Jystrup

Tidligere meget udpint markareal ved Jystrup. Overtaget og omlagt i 1998. Skovlygården producerer nu økologiske grøntsager til lokalområdet, samt økologisk korn og kartofler. Skovlygården tilfører intet andet eksternt gødning til jorden end komposteret halm, men har et acceptabelt udbytte og lave omkostninger. På baggrund af data fra humusanalyser foretager Skovlygården en investering i kompost for den nye sæson.

Skovlygården har formentlig formået at løfte humusindholdet med 1,5%-2%.

5 prøver udtaget fra 5 forskellige markarealer. 

Kort præsentation af det bedste analyseresultat:

Humusindhold: 4,01%

Jens Juhl, Slottet i Smørmosen

Jens Juhl har praktiseret selvforsyning i 26 år, har skrevet 5 bøger om dyrkning, holder foredrag, sælger tomatplanter og meget andet. Jens Juhl store mantra er, at der skal være fokus på 3 ting – kompost, kompost og så kompost. På hans 60 kvm kolonikøkkenhave forsyner Jens og hans hustru sig med 80% af deres husholdningsbehov. I Jens’ have kan man ved selvsyn se, hvad den store effekt af kompost og humus kan være. Et meget inspirerende besøg.   

2 prøver fra to forskellige bede. 

Kort præsentation af det bedste analyseresultatet:

Humusindhold: 9,7%

Markhaven, Odense

Markhaven er en stort økologisk gartneri på Fyn, der leverer tomater og agurker til blandt andet Irma.

Markhaven laver deres egen kompost og fokuserer på det mikrobiologiske liv i jorden. De arbejder både meget passioneret og analytisk.  

Seks forskellige jorde blev analyseret og to komposprøver. 

Kort præsentation af analyseresultatet:

Humusindhold: 12,7%