Artikel i KTC 

“Humus er jordens CO2-lunge

Ved at hæve humusindholdet i vores landbrugsjord med 1 procent, kan vi spare atmosfæren for, hvad der svarer til 27 års dansk CO2 -udslip. Og samtidig få bedre jord at dyrke i. Humus bør derfor nyde langt mere opmærksomhed i klimadebatten.”   
Læs mere

Artikel på ING.DK 

“Kæmpe potentiale

Kulstofopbygning i jorden har et enormt potentiale og bør være øverst på dagsordenen i debatten om landbrugets problemstillinger. Vi kan lagre utroligt store mængder CO2 i jorden og samtidig få bedre fødevarer, mindre pesticidforbrug, mindre fosfor- og kvælstofudvaskning, bedre økonomi for landbruget og mere liv i jorden.”   

Læs mere

Artikel i landbrugsavisen 

“Beløn landmænd

…for at øge jordens humusindhold – imødekommer klimaudfordring og øger frugtbarheden For at lagre et helt års dansk CO2-udslip på 55 mio. tons, som det var i år 2013, skal kulstofindholdet på blot omtrent 600.000 hektar landbrugsjord øges med 1 procent i 25 cm dybde. Og tilmed bliver jorden mere frugtbar, skriver direktør for virksomheden Anabasis.dk i et debatindlæg”

Læs mere