Styrk din viden

Du lærer alt, hvad der er værd at vide om humusopbygning. Igennem illustrationer, tekst, videoer og interviews med markedsproducenter lærer du, hvordan du opbygger humusindholdet. 

Tilmeld dig kursus

Da humus er den absolut bedste indikator for en frugtbar jord, så er dette den vigtigste faktor at arbejde med. Ved en langsigtet strategi på at øge humusindholdet, da vil de økonomiske forhold forbedres over tid på en langt række parametre.

Alt indholdet er dannet på basis af arbejde med store økologiske gartnerier, vinbønder, økologiske og konventionelle planteavlere. Med kendskab til deres processer kombineret med vores måleresultater og forskning, så kan vi med mere sikkerhed fastslå, hvad der virker og ikke virker. Vores program giver derfor dig klarhed omkring mulighederne og viser et gangbart kompromis mellem drift og humusopbygning. 

Start kurset i dag og styrk din indsigt i

– hvad humus er

– hvordan du opbygger det

– de bedst idéer og initiativer på området

– Mød faktiske markedsproducenter med et højt humusindhold

 

Dette gennemgår du i kurset

Målsætning

Første trin handler om at fastsætte sin målsætning og forventninger til det at øge humusindholdet.

Forudsætninger for humusdannelse

Resultaterne kommer ikke over én nat. Slet ikke, når man først forstår, hvor meget det egentlig kræver at øge humusindholdet med 1%. I trinnet her gennemgår vi forudsætningerne for effektiv humusdannelse.

Humus og mikroliv

Hvad er humus egentligt for en størrelse? Hvad gør den for mikrolivet og forholdene i jorden? Hvilke forhold nedbryder humusindholdet og hvilke bygger det op?

Harvning versus pløjefrit versus pløjning

Her gennemgår vi en analyse af forskellige jordbehandlingsmetoder i forhold til deres påvirkning af humusindholdet. 

Den gode start

Trinnet her sætter fokus på, hvordan man sikrer en god start i sin jord, når man skifter ploven ud med harvning eller pløjefri, og jorden er udpint efter mange års intensiv dyrkning og pløjning. 

Grøngødningsplanter (efterafgrøder)

Grøngødningsplanter, eller efterårsafgrøder, kan spille en kæmpe rolle i at opbygge humusindholdet. De har mange nyttige formål og er brugbare for både gartnere, planteavlere og frugtavlere, men det kan være udfordrende at skabe gode resultater med grøngødningsplanter. Trinnet sætter fokus på nøgleprincipper og hvordan man bedre lykkes.

Kompost

Kompost er den ultimative gødning, uanset om du er planteavler, gartner, frugtavler, økolog eller konventionel producent. Den er alle andre former for gødning langt overlegen, men kompost kan være en stor omkostning og kvaliteten af kompost svinger. Derudover kan man nemt gå glip af kompostens værdi, hvis man udbringer det forkert. Trinnet her gennemgår, hvorfor kompost er så god en gødning og hvordan du bedst bruger det.

Mål vandprocenten i din jord med en mikroovn

Hvad er vandindholdet i din jord? Hvornår rammer planterne visnegrænsen? Trinnet her viser, hvordan du nemt måler vandindholdet i din jord med en pålidelig og sikker metode, så du kan time din vanding mere sikkert.

Vandingsteori

Har du mulighed for at vande dine afgrøder kontinuerligt, så er det at styre sin vanding noget af det sværeste. Symptomerne ved for meget vand kan ligne dem ved for lidt vand. Det her trin er især henvendt mod gartnerier, jordbærproducenter, eller andre som vander kontinuerligt for at optimere produktion og kvalitet. Trinnet tilbyder en helt ny tilgang til at styre sin vanding baseret på din jords faktiske vandbindingsevne.

Homogenisering af din jord i hele jordprofilen

Jord er jord, når partikler af for eksempel ler, sand, silt og humus er sat sammen til et samlet partikel. Man kan kalde det et humuspartikel eller et jordpartikel. Dette ses tydeligst, når jorden opnår ‘krummestruktur’. Den mest frugtbare jord opnås, når ler og humus er homogeniseret sammen til én enhed. Ler er langt bedre end sand at dyrke i, humus giver en utrolig masse positive forhold i jorden, men en humusrig lerjord er den mest fænomenale og frugtbare jordtype man kan opnå. Trinnet her handler om, hvordan du sikrer homogeniseringen af humus og en lerjord. 

Ukrudt og jordbehandling (især for økologen)

Mange økologer indenfor planteavl har svært ved at droppe ploven, fordi de ikke har værktøjer til at bekæmpe et hårdt ukrudtstryk. Trinnet her gennemgår den onde cirkel man ender i ved at bekæmpe ukrudt med pløjning. 

Rødderne og rodudvikling i en plante

Trinnet sætter fokus på rodudvikling og røddernes liv under jorden. Hvad hæmmer rodudvikling og hvad fremmer rodudvikling. 

For meget kvælstof og skadedyr

Kvælstof og næringsstoffer er fuldstændig essentielt for et højt udbytte og sunde planter. For meget kvælstof kan dog have negative virkninger på din produktion, udbytte og kvalitet. Trinnet her sætter fokus på de risici, der er ved tilførsel af forskellige kvælstoftyper. 

Videnskabelig dokumentation for svampe og bakterier

Mikrolivet lever og trives i en humusrig jord. Når man sår eller udplanter i en sund og humusrig jord, så hjælper mikrolivet planten på vej på de mest forunderlige måder. Se i dette trin, lidt af hvad videnskaben har afdækket af symbioser og funktioner hos jordbakterier. 

Ler, vand, næringsstoffer

Humus er et forunderligt materiale. Ler er dog et næsten ligeså komplekst og forunderligt materiale, og lerets egenskaber har stor indflydelse på din jords frugtbarhed og evne til at holde på vand og næringsstoffer. Dyk lidt ned i lerets egenskaber og føl dig heldig, hvis du har en lerjord.

Fritlevende kvælstoffikserende bakterier

Fritlevende kvælstoffikserende bakterier fikserer luftens kvælstof til ammonium, som planten kan optage. Fritlevende kvælstoffikserende bakterier har ikke behov for en bakterieknold at leve i. De lever frit i en humusrig jord, og deres aktivitet er årsagen til, at man ikke behøver at tilføre særlig meget kvælstof til en humusrig jord. Trinnet her sætter fokus på Azotobacter, som er en af de mest undersøgte af de kvælstoffikserende bakteriekulturer.